Albania semper viva cz. II

Chodzi im również o wpływy w części zachodniej Półwyspu Bałkańskiego, wpływy, które są od tak dawna ich udziałem, że słusznie uważane być mogą za prawnie nabyte, a którym bezwzględna zachłanność słowiańska i grecka zagraża poważnie. Dlatego też Austria i Wiochy „wysunęły“ sprawę albańską.

Ale że ją wysunąć mogły, więcej – że ją wysunąć musiały, właśnie jako sprawę odrębnego narodu, to już zasługa samych Albańczyków. Tylko taką bowiem sprawę można podnieść, która nie uległa przedawnieniu. Al- bańczycy starali się o to zawsze, a teraz po prostu narzucili sprawę swoją Europie.

Przede wszystkim wytrwali. Najstarszy to szczep na Bałkanach. Poprzedził on tam nawet Hellenów. I choć zmieniały się kultury i państwa, choć fale na- jeźdźców jedne po drugich uderzały o góry Albanii, nie zatonęli nigdy. Skipe- tar – tak Albańczyk sam siebie nazywa – został zawsze wierny obyczajowi i językowi praojców i zawsze ze swej wolności dumny nie ukorzył się przed nikim. Nawet Rzjm, choć Albanię obecną do Imperium wcielił, musiał wolność Llyrów poszanować. Ugłaskał ich – nie wynarodowił ani podbił. Miał z nicłi legionistów-kolonów, ale niewolników nigdy.

Dzieje Albanii to jeden ciąg walki o sainoistność narodu, o wolność skipe- tarską. Przez lat siedemset wytrzymuje ona nieustanny szturm najeźdźców słowiańskich na góry swoje, aż wreszcie u boku sułtana Murada Albańczycy zadają na Polu Kosowym klęskę serbskiemu zaborcy, który ich przodków był wyparł z równin podgórskich. Następują rządy tureckie na Bałkanach, ale i Turcji Albania się nie poddaje. Sułtan musi paktować i zwierzchnią władzę swą nad Albanią utrzymuje jedynie za cenę zrzeczenia się wszelkiej władzy faktycznej. W górach nie prawo tureckie obowiązuje, ale prawo skipetarskie, „prawo gór“. Nie urzędnik turecki tam rozkazuje – nie śmie on nawet wychylić głowy z konaku – ale wódz plemienia. A gwarancją swobód skipetarskich są nie traktaty, ale strzelba i miecz. „Gdzie miecz – tam wiara“ mówi przysłowie albańskie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>