Artykułowana mowa

Rozstrzygnięcie zagadnienia, czy istniała możliwość artykułowanej mowy, może nastąpić jedynie na podstawie badań cech szkieletów, są to badania pośrednie, można się jednak na nich opierać. Podstawową różnicę pomiędzy mową artykułowaną a nieartykułowanymi dźwiękami stanowi to, że chociaż oba rodzaje dźwięków powstają na skutek wibracji powietrza, wytworzonej przez płuca i krtań (więzadła głosowe), to w przypadku mowy artykułowanej wibracja ta ulega przemianom na skutek efektów rezonansowych powstających w jamie ustnej. U człowieka jama ustna jest stosunkowo szeroka, a język dzięki swej ruchliwości może zmieniać zarówno jej kształt, jak i rozmiar. Natomiast dźwięki nieartykułowane wydobywają się wprost z krtani, wytworzone wibracją powietrza i w zasadzie pozostają od tego momentu niezmienione.

Istnieje pogląd, że szympans może nieznacznie zmieniać nasilenie oraz częstotliwość wydawania głosu, dzięki czemu jest w stanie wyrażać różne uczucia od- i Sachalin (ZSRR), uważany za jeden z najstarszych ludów japońskich {przyp. red. poi.).

Ogólnie przyjęta średnia objętość czaszki wynosi na ogół 1350 cm3, lecz zgodnie z pomiarami przeprowadzonymi przez Londyńską Szkołę Medyczną, bardziej prawidłowa średnia dla dorosłego współczesnego Europejczyka wynosi 1480 cm3. rębnymi dźwiękami. „Słownik” jego jednakże jest ograniczony do 10-15 jednosylabowych „słów”.

Normalna mowa artykułowana może powstać jedynie w szerokiej, nieścienionej jamie ustnej. Wynikają z tego dwie podstawowe różnice pomiędzy żuchwą człowieka i małpy człekokształtnej. Przede wszyskim u człowieka dwie poziome krawędzie żuchwy są odgięte do tyłu, co powoduje, iż zbiegają się one ku przodowi i gdyby je przedłużyć – spotkałyby się pod jakimś określonym kątem, podczas gdy u małpy człekokształtnej oba ramiona żuchwy ustawione są prawie równolegle (rys. 5).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>