Czarnowski w 1932 roku cz. II

W publicystyce Czarnowskiego z lat trzydziestych widać wyraźnie ogromny wysiłek, zmierzający do zrozumienia podstawowych zjawisk współczesnej rzeczywistości w Polsce i na świecie. Ludzie, którzy pamiętają Czarnowskiego z tych lat, wiedzą, ile czasu i wysiłku pochłaniało mu studiowanie bieżącej prasy krajowej i zagranicznej, głównych czasopism ekonomicznych, wydawnictw statystycznych oraz studiowanie dzieł klasyków marksizmu, zwłaszcza dotyczących teorii państwa, teorii rewolucji i teorii imperializmu. Zakład uniwersytecki Czarnowskiego zostaje w tych latach zaopatrzony w pełne niemieckie wydanie pism Marksa, Engelsa i Lenina, uprzystępniając je nie tylko studentom i pracownikom naukowym uniwersytetu, lecz także licznym działaczom ruchu rewolucyjnego. Z niemałym trudem i wysiłkiem gromadził też Czarnowski w swej bibliotece zakładowej bieżące radzieckie publikacje naukowe. Bi- blioteka ta była jedną z niewielu w Polsce, w których można się było zapoznać z radzieckimi periodykami, w rodzaju „Istorik-Marksist“, „Istoria Truda“, „Istoria proletariata SSSR“ i in. Gorącym zainteresowaniem współczesnością zarażał Czarnowski swoje otoczenie, celowo też starał się wdrażać swych młodszych współpracowników do naukowego analizowania współczesności. Jedną z metod było tworzenie w zakładzie uniwersyteckim archiwum wycinków prasowych, dotyczących problematyki kryzysu, bezrobocia, przemian w strukturze społecznej, międzynarodowego kapitału monopolistycznego, pauperyzacji mas ludowych, zjawisk kultury itd. Archiwum to, zbiorowym wysiłkiem gromadzone, stało otworem dla wszystkich współpracujących z zakładem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>