Czaszki dowodzą postawy umiarkowanie wyprostowanej

Zarówno Pithecanthropus erectus, jak i Homo nean- derthalensis soloensis mają wydatne wały nadoczo- dołowe. Czaszki dowodzą postawy umiarkowanie wyprostowanej, w stopniu trochę mniejszym niż Austra – lopithecinae z Afryki. Okazy z Jawy i Afryki są podobne z tego względu, że zęby ich wykazują cechy częściowo ludzkie, a częściowo małpie. Wspólną cechę ludzką istot z Jawy i Afryki stanowi brak małpiej półki, różnica zaś polega na tym, że wielkość zębów trzonowych u człowieka z Jawy wykazuje gradację podobną jak u małpy człekokształtnej (trzeci ząb trzonowy największy), podczas gdy u Australopithecinae ta kolejność jest odwrotna. Natura zdawała się stworzyć na obu kontynentach ludzi o umiarkowanie wyprostowanej postawie, lecz w każdym przypadku zastosowała innego rodzaju mieszaninę cech ludzkich i małpich. Gigantyczne formy na Jawie, jeżeli w ogóle mogą być zaliczone do pitekantropów, również nie są podobne do afrykańskich. Z drugiej strony, wśród wielu okazów znajdowanych w Afryce zdarzają się ogromne małpy człekokształtne (Paranthropus). Najbardziej może istotna różnica polega na tym, że z małpoludami z Jawy można bezspornie kojarzyć narzędzia z kamienia, nigdy natomiast ich nie znaleziono w powiązaniu z małpoludami afrykańskimi. Są to na ogół surowe narzędzia z warstw środkowego plejstocenu w Trinil, oraz wczesnopaleolityczne wyroby z kości, pochodzące ze złóż górnego plejstocenu w Ngandoeng. Ci ludzie znad rzeki Solo z górnego plejstocenu używali bolas i wyrabiali harpuny . Byli oni mniej więcej współcześni ludziom neandertalskim w Europie i podobnym do nich ludziom rodezyjskim (Homo rhodesiensis) – wszystkie trzy typy mają wybitne wały nadoczodołowe i nieco wystające szczęki, sugerujące wyspecjalizowane odgałęzienie (gerontomorfizm), co spowodowało ograniczoną możliwość dostosowania się, a następnie całkowite wygaśnięcie tego gatunku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>