Dane rozwoju morfologicznego

Wskaźniki antropologiczne zostały obmyślone w celu umożliwienia porównań analogicznych okolic różnych szkieletów. Zróżnicowanie wartości danego wskaźnika wynika z wielu czynników, takich jak płeć, rasa, czas itp., lecz w poniższych rozważaniach będziemy brali pod uwagę tylko różnice wynikające z względnej starożytności szkieletów, to znaczy zmiany zachodzące w ich budowie z biegiem czasu. Prócz tego znaczenie będą miały tylko zmiany większe, a nie zmiany stosunkowo małego stopnia, normalnie zachodzące między analogicznymi okolicami współczesnych sobie szkieletów.

Dla naszych celów byłoby dogodne, aby wartość każdego wskaźnika mogła być wyrażona liczbą wzrastającą stopniowo do, powiedzmy, 100 czy 1000, w miarę jak typ szkieletu staje się coraz bardziej zbliżony do typu normalnego osobnika dorosłego dzisiejszej Europy. Wskaźniki antropologiczne nie były jednak pomyślane pod kątem widzenia naszych założeń, zaś dla celów anatomii porównawczej nie odgrywa żadnej roli, czy wskaźnik wzrasta, czy obniża się wraz z rozwojem cech ludzkich. Nie odgrywa również roli, czy jakaś liczba przedstawia przeciętnego żyjącego

Europejczyka. W związku z tym przyjęte wskaźniki będą musiały ulec modyfikacji, skoro mają posłużyć celom graficznym, będącym przedmiotem niniejszych rozważań. Jako przykład wymiarów, które zwiększają się z biegiem czasu, możemy podać pojemność czaszki, o czym była już mowa. Pojemność czaszki u najwcześniejszych form ludzi (raczej małpoludów), takich jak Australopithecinae z Afryki, wynosi około 500-750 cm3. Ten prototyp człowieka żył przypuszczalnie pół miliona lat temu, lub może jeszcze dawniej. Objętość czaszki przeciętnego żyjącego obecnie Europejczyka wynosi około 1480 cm3. Zmiany pojemności czaszki nie zawsze zachodziły w kierunku stałego wzrostu. Ludzie paleolitu młodszego sprzed 30 000 lat i niektórzy neandertalczycy mieli większe czaszki niż przeciętni ludzie doby obecnej. Poza tymi wyjątkowym: przypadkami jednak, ogólnie występująca zmiana polegała na wzroście objętości czaszki z biegiem czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>