Grecy i system ich tradycji

Jednakże Grecy nie poprzestali na tych wiadomościach, lecz włączyli ich treść do systemu swoich tradycji mitycznych w ten sposób, że szlak bardzo dawnej drogi handlowej, prowadzącej od Tanaisu do Bałtyku, uczynili tematem nowego epizodu w opowieści o powrocie Argonautów, okazją do stworzenia nowej opowieści o bohaterskich przygodach. Fakty geograficzne — a więc to, co w wiadomościach stanowiących punkt wyjścia dla wersji o Tanaisie pochodziło z doświadczenia — stały się jedynie dekoracją sceny, po której poruszali się Argonauci. I podobnie jak w teatrze decydującą rolę spełniają aktorzy, a nie dekoracja, podobnie jak sztuka, którą grają ci aktorzy, usprawiedliwia zewnętrzne.ramy, w których występują, a nie odwrotnie — tak samo towarzysze Jazona, uważani za rzeczywiście istniejących i działających, stanowili dowód, że można dotrzeć do Oceanu rzeką Tanais. Co najwyżej trzeba było jeszcze zebrać nowe dowody, by wykazać, iż właśnie oni, a nie kto inny, byli tymi, którzy płynęli po morzu zewnętrznym wzdłuż północnych wybrzeży Europy. Czyni to Tiinaios, gdy w dalszym ciągu cytowanego tekstu stwierdza istnienie kultu Dioiskurów[691 na celtyckim wybrzeżu Oceanu. Rozumowanie jego jest następujące: jeśli Dioskurowie są tam znani, to znaczy że przejeżdżali tamtędy, a ponieważ wymienieni są między pasażerami okrętu Argo, jest przeto rzeczą jasną, że przybyli tam na jego pokładzie. Niemniej jasne jest to, że Argonauci po wyruszeniu z Kolchidy, aby dotrzeć do Oceanu północnego, musieli przedostać się przez kraje znajdujące się między tym ostatnim a Pontem nie przeczy więc pojęciom greckim historia ich podróży rzeką Tanais i drugą rzeką płynącą ku północy. Fakty geograficzne są na drugim planie. Występują tylko w tej mierze, w jakiej, zgadzając się z treścią mitu, uważanego za podstawową rzeczywistość i nie ulegającego wątpliwości, służą mu jako rama i pozwalają na wzbogacenie nowymi wariantami opowieści o wielkich czynach owych błąkających się bohaterskich żeglarzy. Podróże Argonautów mają służyć jako dowód, że znad Pontu można dostać się aż nad Morze Północne, podobnie jak wędrówki Ulissesa czynić mają wiarogodnymi wiadomości geograficzne, zawarte w Odysei, lub jak przygody Heraklesa w obcych i dalekich krajach potwierdzają opowieści krążące o nich, o ich położeniu, zwyczajach i historii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>