Historia Europy wschodniej i zagadnienia bałtyckiego

Rzecz prosta, że na wybór niektórych z tych zagadnień nic bez wpływu był fakt odbywania się zjazdu w Warszawie: niemniej historia Europy wschodniej i zagadnienia bałtyckiego – zaniedbywana do niedawna przez historyków zachodnich – zaczyna pociągać ich coraz więcej, niezależnie od chęci okazania uprzejmości dla gospodarzy. Faktem jest, że sekcja historii Europy wschodniej była jedną z najbardziej ożywionych i że z dyskusji wyłaniały się pierwszorzędnej wagi zagadnienia teoretyczne. I tak referat Jaroslava Bidlo tia temat Co to jest historia Europy wschodniej? zajmował się określeniem granic tej Europy, przy czym starły się stanowiska geograficzne i kulturowe. Chodzi o to, czy przez termin „Europa wschodnia4′ rozumieć należy obszar określony po prostu warunkami geograficznymi, położony na wschód od tej czy innej linii – czy też obszar zmienny w czasie, zajęty przez społeczeństwa żyjące kulturą wspólną, związane z sobą węzłami gospodarczymi, politycznymi, tradycyjnymi itd., i zależnie od rozszerzania się swego zmieniające zasięg Europy wschodniej. Z tymże zagadnieniem metodologicznym wiązały się inne jeszcze referaty, jak emigranckiego uczonego rosyjskiego Sawickiego, który reprezentował na zjeździe „eurazjacką“ koncepcję historii – koncepcję nie wolną od momentów wiary mistycznej i w świecie naukowym traktowaną mocno sceptycznie – jakoby twórcami najwyższych dóbr kultury duchowej i dóbr tych szerzycielami były ludy, osiadłe niegdyś w dzisiejszej Rosji i w przyległych obszarach azjatyckich. Od razu zaznaczamy, że propaganda p. Sawickiego na rzecz „Eurazji“ nie miała powodzenia, równie jak o wiele dyskretniejsza, ujawniająca się tylko w niewypowiedzianych, niemniej wyczuwalnych tendencjach niektórych referentów niemieckich – mamy na myśli przede wszystkim prof. Brandenburga i Jantzena – koncepcja, iż właściwymi twórcami kultury są Germanowie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>