Homo heidelbergensis (człowiek heidelberski)

Niedaleko małej wioski Mauer, około 10 km na po- łudnio-wschód od Heidelbergu, znajduje się wielka piaszczysta jama, na terenie której dr Otto Schoeten- sack prowadził wieloletnie poszukiwania. W roku 1907 jego wytrwałość została nagrodzona odkryciem ludzkiej żuchwy, na głębokości około 25 m pod warstwą zarówno nowszych, jak i starszych piasków lessowych (patrz rys. 49). Żuchwa skojarzona była z przedmiotami z obrobionych kości oraz fauną ciepłego klimatu, obejmującą gładkoskórego słonia o prostych kłach (Loxodonta antiąua), gładkoskórego nosorożca (Diceros leptorhinus), bardzo wczesny typ konia itp.

Człowiek heidelberski żył przypuszczalnie w połowie okresu międzylodowcowego, między zlodowaceniami Mindel i Riss (rys. 3 i 46).Szczególnie godna uwagi jest masywna budowa żuchwy (rys. 12) oraz szerokość jej ramion (60 mm, wobec 35 u człowieka współczesnego). Jednakże w porównaniu do olbrzyma z Jawy (Meganthropus) rozmiary te przestają wywierać wrażenie, a żuchwa człowieka z Heidelbergu wydaje się wręcz mała. Sądząc z braku małpiej półki, można ocenić żuchwę jako ludzką, jednak patrząc na nią z profilu można uznać ją za małpią, z powodu braku wystającej bródki. W rzeczywistości żuchwa jest tak masywna, że nie wymaga żadnego wzmacniającego wewnętrznego występu, ani też zewnętrznego kostnego umocnienia. Zachowały się wszystkie zęby, a ich niezwykle współczesny wygląd stanowi najciekawszą cechę znaleziska- Kły są małe,

Żuchwa praczłowieka z Heidelbergu, Niemcy (Homo heidelbergensis) brak diastemy, trzeci ząb trzonowy jest najmniejszy, a siekacze są proste i nie wystają ku przodowi – wszystko to stanowi zdecydowanie cechy ludzkie. Również linie łączące pierwszy ząb przedtrzonowy i trzeci trzonowy zbiegają się ku przodowi, a kąt wynosi 25,7°, wobec 48° u człowieka współczesnego i około 3° lub mniej u szympansa. Ogólnie przypuszcza się, że człowiek z Heidelbergu stanowi typ pitekantropa, pod pewnymi zaś względami wykazuje on pokrewieństwo z klasycznymi neandertalczykami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>