Homo neanderthalensis soloensis cz. II

Następne wśród najstarszych szczątków ludzkich pochodzą ze złóż w Trinil z okresu środkowego plejstocenu. Pierwsza kalota wraz z kością udową i innymi oraz niewielką częścią żuchwy została odkryta w 1891 r.

Ein fossiler Hominidae aus dem Altpleistocan von Java, (Kopalne hominidy z górnego plejstocenu na Jawie), Ingen. Ned. – Indie IV, Mijuingen 3, 1936: Fossil Hominids from the Lower Pleistocene of Java (Kopalnie hominidy z dolnego plejstocenu na Jawie), Międzyn. Kongr. Geolog, sesja 18, cz. IX, 1950: The Discovery and Study of the earliest know Human Fossils and their place in the history of Man’s Development (Odkrycie i zbadanie najwcześniejszych ludzkich szczątków kopalnych i ich miejsce w rozwoju rodowym człowieka) VIII Pokojowy Kongres Naukowy, t. I, 1955, s. 377-386. przez dra E. Dubois. Bardziej kompletną czaszką znalazł dr von Koenigswald około roku 1935. Została mu ona dostarczona w opłakanym stanie, połamana na małe kawałki, w celu uzyskania zapłaty za każdą poszczególną cząsteczkę. Szczęśliwie udało się złożyć całość, a rezultat tej pracy pokazany jest na rys. 10. Pojemność czaszki wynosi około 775 cm3, to znaczy nieco mniej, niż objętość ustalona dla znaleziska odkrytego przez Dubois. Gdy patrzymy na obie czaszki od góry, wyglądają one niemal identycznie, z tego też powodu, jak również dlatego, że obie pochodzą z warstw środkowego plejstocenu, von Koenigswald nazwał to najnowsze znalezisko Pithecanthropus erectus II. Okolica skroniowa czaszki wykazuje pokrewieństwo z odkrytymi później okazami chińskimi (patrz s. 113 i rys. 13). Pod innymi względami jest ona podobna do kalot czaszek znalezionych w złożach górnego plejstocenu nad rzeką Solo- złożach Ngandoeng: jednak podczas gdy przeciętna pojemność czaszek z Solo (rys. 11) wynosi około 1100 cm3, pojemność czaszek z Trinil jest rzędu 850 om3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>