Jedyny w swoim rozdzaju – prof. Czarnowski cz. III

Od innej strony widziało się profesora Czarnowskiego na małych zebraniach, w ścisłym gronie osób zainteresowanych Nową Biblioteką Społeczną. Prof. Czarnowski należał do jej założycieli. Uważał, że brak wydawnictwa, które by dawało dzieła naukowo-popułarne, związane z nurtem współczesnego życia zbiorowego, dzieła o poziomie możliwie wysokim, jednak dostępne dla przeciętnie inteligentnego czytelnika, jest dotkliwym brakiem w pracy dla polskiej kultury. Stąd wyrosły właśnie wydawnictwa Nowej Biblioteki Społecznej.

Na zebrania nasze prof. Czarnowski przychodził często po żmudnych i długich zebraniach innej natury lub też od swojej naukowej pracy. Na jesieni roku 1937 zdarzało się, że przychodził do nas po bardzo męczących i burzliwych zebraniach w Uniwersytecie. Można było podziwiać inną właściwość tego niepospolitego człowieka: niebywałą żywość Jego umysłu i tę piękną Jego odrębność, że myśl pobudzona pokonywała natychmiast fizyczne zmęczenie, czasem przygnębienie, zniechęcenie wynikłe z zetknięcia z absurdami naszego życia: nie tylko umysł, inwencja, pamięć działały natychmiast z imponującą sprawnością, ale równocześnie pod władzą umysłu ożywiała się i odzyskiwała znów swą sprawność cała Jego osobowość. W oczach zapalały się przyjazne światełka, pojawiał się kombinowany – oczu i ust – uśmiech pełen zamyślonej finezji: z niezmordowaną energią rozwijał przed nami profesor Czarnowski piękny plan działalności wydawniczej, służącej wyłącznie celom kultury polskiej i ludzkiej. Ta cecha dynamiki, ożywiania się od strony mózgu, nie zaś żołądka, poza tym brak cech bodaj intelektualnego przechodzenia, ambicji, łatwego wynoszenia się, to wszystko było w prof. Czarnowskim bardzo urocze, niesłychanie cenne, w warunkach rzeczywistości naszej – bez względu na środowisko – rzadko spotykane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>