Ludzie i zmiany w czasie cz. II

W pierwszym przykładzie znana jest godzina odjazdu pociągu, znana jest odległość do przebycia i istnieje możliwość ustalenia, z jaką szybkością pociąg będzie się poruszał. Można więc obliczyć, że przyjazd pociągu do wyznaczonego miejsca nastąpi mniej lub bardziej zgodnie z rozkładem. W tym więc przypadku pewność co do spełnienia się przepowiedni zależy od jakiegoś człowieka, czyli od maszynisty, lecz również od wydarzeń, których nie można ani sprawdzić, ani przewidzieć, czyli od wypadków. Prawo określające położenie pociągu w czasie jest ustalone i znane. Dlatego też można opierać się na rozkładzie jazdy w pełnym przekonaniu o jego wiarygodności, przy założeniu, że maszynista nie zapadnie nagle w sen lub nie straci przytomności ani też nie zajdą żadne inne nieprzewidziane wydarzenia, mogące zmienić szybkość pociągu.

W drugim przykładzie można określić początkową ilość wody w zbiorniku oraz zmierzyć parametry otworu i – przy niewielkim nawet zakresie wiadomości o prawach fizycznych dotyczących wypływu cieczy przez otwór – stosunkowo łatwo przewidzieć, w jakim czasie zbiornik się opróżni. I tu jednak warunkiem prawidłowego przewidywania jest założenie, że nie zajdą żadne nieoczekiwane okoliczności, zakłócające regularność prawa uprzednio ustalonego na podstawie doświadczeń. Otwór nie może być uszkodzony przez rdzę i nikt nie może odlewać wody ze zbiornika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>