ODPOWIEDŹ NA ANKIETĘ O PODPALENIE REICHSTAGU CZ. II

Okazał ten proces lipski bardziej naocznie niż którykolwiek inny, czym jest „wymiar sprawiedliwości“, czym są sądy społeczności kapitalistycznej. Okazał, że to tylko środek taktyczny, używany w walce klasowej. Wprawdzie marksiści świadomi wiedizą o tym od dawna, ale masy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. W stosunkach ustabilizowanych, w atmosferze liberalizmu politycznego i gospodarczego bywa pozornie inaczej. Burżuazja umie się maskować. Ale niech jej tylko klasa robotnicza zagrozi wyzwoleniem się z ucisku – maska spada i sędzia okazuje się niczym innym, jak bardziej od bojowca obłudnym wrogiem. Każdemu, wychowanemu od dzieciństwa w przekonaniu o „bezstronności“ sądu burżuazyjnego, wystarczy opowiedzieć historię procesu lipskiego, by przejrzał.

Ale nie tylko fizycznie pracującym robotnikom proces lipski dostarcza nauki doniosłej i wartościowej. To samo dotyczy każdego, dla kogo godność ludzka i wolność nie są czczym słowem. Przede wszystkim dla inteligencji. Proces lipski byl jednym ciągiem pomiatania godnością ludzką, lżenia oskarżonych za to tylko, że wyznają inne, niż sąd klasowy, przekonania polityczne i społeczne, był nieustanną walką nie tylko prokuratora, ale także sądu przeciwko ofiarom Hitlera. Nawet narzuceni oskarżonym adwokaci przeszkadzali oskarżonym się bronić. Trzeba było nadzwyczajnej, bohaterskiej wytrzymałości w walce Dymitrowa, aby takiemu atakowi móc stawić czoło, aby się nie załamać do końca. Proces lipski okazał tu, do czego zdolny jest człowiek naprawdę mężny, gdy ogarnia go potężna idea. Ale na takie męstwo rzadko kto się zdobędzie. Pewniej jest nieprzyjaciela uprzedzić, pewniej walczyć zanim zdobędzie się tę przewagę, która umożliwi mu wytoczenie takich procesów, jak lipski. A walczyć można skutecznie tylko ręka w rękę z tą klasą, która jedynie jest zdolna faszyzmowi się przeciwstawić i powołana jest do zwyciężenia go.

Mógłbym jeszcze wiele powiedzieć. Ale zawiodłoby mnie to za daleko, poza granice tematu. Niech przeto trochę tych dość luźnych refleksji, wywołanych procesem lipskim, starczy za odpowiedź.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>