Osiągnięcia kulturowe człowieka cz. II

Osiągnięcia kulturowe, takie jak wyrób odzieży czy budowa domów, nie mogą stanowić zadowalającego materiału rozpoznawczego, ponieważ szybko ulegają zniszczeniu. Z definicji człowieka opartej na tego rodzaju pozostałościach wynikałoby, że istnienie jego datuje się od czasów nie dawniejszych, niż te, z których pochodzi odzież znaleziona w bagnistych torfowiskach Danii czy Islandii, lub domostwa odnalezione na terenach osad palowych. Balfour sugeruje przyjęcie definicji, że człowiek jest to istota, która pierwsza tworzyła i ceniła przedmioty sztuki. Ryte rysunki, rzeźby i malowidła, jakie można napotkać w jaskiniach Francji i Hiszpanii lub nawisach skalnych Skandynawii i Afryki, są z całą pewnością dziełem człowieka. Z innych dowodów wynika, że sztuka europejska może sięgać do około 70 000 – 20 000 lat p.n.e., zaś malowidła afrykańskie są prawie na pewno młodsze. Wszystkie dowody kultury człowieka świadczą o tym, że posługiwanie się ogniem było najstarszą umiejętnością, sięgającą przedostatniego okresu lodowcowego, znanego powszechnie jako Riss. Świadczyłoby to, iż człowiek istnieje nie dawniej, niż od ok. 200 000 lat . Należałoby jeszcze zastanowić się nad najbardziej opornymi na zniszczenia wytworami rąk ludzkich, a mianowicie narzędziami wyrabianymi z kamienia, przeważnie z krzemienia. Narzędzia będące bezpośrednim wytworem pracy ludzkiej znaleziono w warstwach, które według innych świadectw są przed lub międzylodowcowe i związane z fauną ciepłego klimatu. Można je datować z pewną dokładnością na co najmniej 300 000 lat temu, podczas gdy w Afryce wytwarzanie grubych narzędzi odłupkowych sięga według wszelkiego prawdopodobieństwa dwukrotnie dalszych czasów. Jeżeli przyjmiemy, że pewne surowo ciosane krzemienie, tzw. eolity, to praca człowieka, wówczas oznaczałoby to, że na terenie Anglii człowiek wytwarzał narzędzia ponad 500 000 lat temu. Data ta zależy od geologicznych świadectw odnośnie wieku warstw urwiska Ipswich i Norwich, w których znaleziono eolity.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>