POWSTANIE I SPOŁECZNE FUNKCJE HISTORII CZ. II

Mogą składać się na nią same wymysły i brednie: jedynie ważnym jest, że przedstawia fakty minione w ich kolejnym następstwie, dochodząc do teraźniejszości czy też do jakiegoś momentu przeszłości, rozumianego jako punkt końcowy łańcucha, że przeto czas, który upłynął między początkiem i końcem, przedstawiony jest jako „dzieje4“ – jest wypełniony następującymi po sobie imionami, postaciami, czynami i !zdarzeniami. Tak więc zaliczymy do „historii44 w tym szerokim rozumieniu nie tylko tę dziedzinę, którą pod tą nazwą dziś uprawiamy i co do której nie potrzeba przekonywać nikogo, że pojawia się dopiero u ludów o wysokim poziomie kultury duchowej, i to nie u wszystkich. Historią !będzie dla nas także epopeja, bez względu na zgodność zawartych w niej wzmianek i opisów z rzeczywistością, byle przedstawione zdarzenia i wzmiankowani ludzie ukazywali się w !niej w porządku czasowym, jako to w cyklu karolińskim starofrancuskim lub w wielkich poematach epickich indyjskich, których tematem są wielkie czyny kilku pokoleń bohaterskich. Nie inaczej postąpimy z poematami genealogicznymi polinezyjskimi, z wszelkimi listami królów, władców, naczelników plemion, zarówno z tymi, które przechowywane .są w tradycji ustnej dworów murzyńskich w Afryce Środkowej, jak z tymi, które przekazali nam pisarze starożytni wschodni czy chińscy, jak z tą, dotyczącą egipskich dynastii, którą zawdzięczamy Manethonowi. Co więcej, zaliczymy do historii nie słowne, a plastyczne przedstawienia dziejów, takie np. jak alegoryczne przeważnie płaskorzeźby, które dekorowały ściany domostw królewskich w Abomey, stolicy Dahomeju, i które upamiętniały zdarzenia i czyny, zaszłe w ciągu dziesięciu kolejnych panowań, od osiedlenia się dynastii królewskiej w Abomey i początku dahomejskiej potęgi w roku 1625 za króla Dako aż do ostatniego niezawisłego władcy, Gbehanzina, strąconego z tronu przez Francuzów w r. 1894. Owe płaskorzeźby, to w postaci plastycznej prawdziwa kronika, którą biegli w jej odczytywaniu zdolni są przetłumaczyć na opowieść ujętą w słowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>