PPS i Czarnowski cz. II

Już pod koniec r. 1931 Czarnowski występuje z PPS. W tym momencie jego polityczny światopogląd jest już skrystalizowany. Dał temu wyraz w ogłoszonym w związku ze swym wystąpieniem z PPS liście otwartym. Zawiera się w nim całe credo polityczne Czarnowskiego. Punktem wyjścia jest twierdzenie, że aktualny kryzys gospodarczy nie jest jednym z kolejnych kryzysów cyklicznych, lecz że jest „kryzysem samego ustroju“, że mimo to ustrój ten nie załamie się automatycznie, „chyba zburzony zostanie siłą“. Ratunku buirżuazja szuka i szukać będzie nieuchronnie w faszyzmie, zarówno dla osiągnięcia swych celów gospodarczych, głównie zagwarantowania sobie rynków, jak i dla swych celów politycznych, dla „złamania siły oporu proletariatu“, dla „uczynienia z niego powolnego woli kapitalistów pyłu ludzkiego“. W tej sytuacji partie II Międzynarodówki bronią „tego ustroju, którym ustrój prywatno-kapitalistyczny przestał być od lat trzydziestu (tj. kapitalizmu liberalnego – N. A.), ustroju, w którym można było marzyć o socjalizmie po wiekach, a tymczasem urządzać’się jak najwygodniej w kapitalizmie“: partie te bawią proletariat „igraszkami w kartki wyborcze i arbitrażami“, „kołyszą go do snu oportunistyczną polityką“. Jeśli da się ukołysać, „grozi mu przebudzenie się w pętach, z których się nie wyzwoli przez wiek cały“.

Wniosek prosty: „Dziś nie ma już innej drogi wyjścia: faszyzm albo…“ znamienne trzy kropki ze względów cenzuralnych 20.

Ewolucja polityczna Czarnowskiego była zakończona. Ileż ta długa droga wymagała wysiłku, decyzji, nieustannego konfrontowania założeń z rzeczywistością, nieustępliwej uczciwości w wyciąganiu każdorazowym wniosków. Droga, która prowadziła przecież od ziemiańskiego dziecka, dła którego już przejście do szeregów endecji połączone było z politycznym zerwaniem ze środowiskiem, poprzez złudzenia ponadpartyjnej walki niepodległościowej w piłsud- czyźnie, poprzez złudzenie połączenia się z ruchem robotniczym w szeregach PPS – aż do opowiedzenia się po stronie rewolucyjnego proletariatu i zrozumienia przyszłości ustrojowej świata i Polski w komunizmie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>