Profesor Czarnowski

Aktualność naukowa dzieła Czarnowskiego nie polega, naszym zdaniem, na gotowych rozwiązaniach. Nie tu miejsce i nie nasza w tym kompetencja, by oceniać, które z tych rozwiązań ostoją się w toku dalszych badań. Ogromną aktualność jego twórczości widzimy w czymś innym. Bogactwo i ambitność problematyki, konkretno-historyczna metoda badawcza, bliskie nam metodologicznie założenia, szeroki zakres horyzontu naukowego, dydaktyczne niemal walory ukazywania złożoności nawet najdrobniejszych zjawisk życia społecznego, pomysłowość badawcza, śmiałość skojarzeń, wielkie umiłowanie tradycji kulturalnej ludzkości – wszystko to czyni twórczość Stefana Czarnowskiego jedyną w swoim rodzaju.

W Warszawie zmarł profesor socjologii i historii kultury, Stefan Czarnowski. Profesor Czarnowski należał do tych nielicznych uczonych, którzy nie zamykają się w murach uniwersyteckich. Byl on szeroko znany wśród proletariuszy warszawskich, a przede wszystkim w kołach drukarzy. Z przekonań szczery i uczciwy socjalista, w swych artykułach i przemówieniach dal wyraz dążeniom do jedności klasy pracującej w wielkim ruchu klasowym oraz do sojuszu z inteligencją pracującą.

Przejęty do głębi walką przeciw nienawiści rasowej, bolał on bardzo z powodu barbarzyńskich wyczynów faszystów na uniwersytetach. Zmarł w chwili, gdy demokratyczni uczeni Zachodu dołączyli swój głos protestu przeciw hańbieniu dobrego imienia Polaków przez zbirów endeckich i sanacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>