Skąd wziął się w Chinach islamizm?

Dokumenty zebrane przez misję francuską wykazują dostatecznie, że pożegnać się trzeba z hipotezą imigracji arabskiej do wschodnich prowincji chińskich. Istnieje wprawdzie wzmianka kronikarska o dwudziestu tysiącach Arabów, którzy z wojskiem tybetańskim w r. 801 Chiny najechali i zostali w pień wycięci. Ale Tybet to nie Chiny. Nie słychać też o misjonarzach muzułmańskich: ci z Arabów, którzy w ciągu wieków średnich do Chin przybywają, mają na oku tylko cele handlowe i spoza portów nie wychylają się. A tak dokumenty, jak tradycje rodowe i typ fizyczny ludności mahometańskiej wskazują, -że mamy do czynienia z potomkami tubylców.

Zdaje się, że pierwszym zawiązkiem gminy muzułmańskiej w Chinach był oddział żołnierzy, który konsystow-ał w prowincji Czen-si w r. 757. Ale do rozszerzenia się islamizmu przyczyniły się doipiero rządy dynastii mongolskiej. One to przerzucając urzędników z jednego końca olbrzymiego swego państwa na drugi, z Turkiestanu do Chin i na odwrót, wprowadziły większą ilość mahometan do prowincji wschodnich. A mahometanizm rozszerzył się dalej bez właściwej propagandy, głównie dzięki zasadzie chińskiej, która chce, by podwładny wyznawał wiarę swego zwierzchnika. Dowodem tego jest, że człowiek, który najhardziej przyczynił się do ugruntowania islamizmu w Jun-nanie, Sejjid Ediell (druga połowa w. XIII), nie zajmował się nigdy propagandą swej wiary. Przeciwnie – stawiał nawet świątynie Konfucjuszowi. Ale był namiestnikiem i rządził mądrze powierzoną sobie prowincją. Obecnie islamizm rozszerza się w ten sam sposób: żołnierze brygad, w których oficerami są muzułmanie, bez propagandy ani przymusu przyjmują wiarę swych dowódców. islamizm rozszerza się też dzięki małżeństwom mieszanym. Muzułmanie chińscy żenią się chętnie z pogankami, które po ślubie przechodzą na wiarę swych mężów. Kobiety-mahometanki zaś nie wychodzą nigdy za pogan.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>