Stopień wypukłości łuski kości czołowej

Następną różnicę pomiędzy szczękami małpy człekokształtnej a człowieka można stwierdzić badając tzw. małpią półkę. Jest to koścista wyniosłość łącząca przednie części żuchwy małpy człekokształtnej. Spełnia ona dwie funkcje, a mianowicie wzmacnia spojenie żuchwy i służy jako przyczep mięśni języka (genioglossus, czyli mięsień bródkowo-językowy). Zarówno równoległe ułożenie ramion żuchwy, jak i małpia półka ograniczają objętość jamy ustnej małp człekokształtnych i znacznie krępują ruchy języka. U człowieka połączenie podkowiasto wygiętych krawędzi żuchwy jest wzmocnione na zewnątrz w okolicy spo- jeniowej przez dwie kostki złączone ze sobą i tworzące bródkę. Przyczep mięśni języka utworzony jest z serii małych kościstych guzków (guzki bródkowe) sterczących do tyłu na wewnętrznej powierzchni trzonu (rys. 5). Zajmują one niewiele miejsca, pozostawiając językowi zupełną swobodę poruszania się w obszernej przestrzeni, utworzonej między ramionami kąta wygiętej żuchwy.

Dalszą przesłanką wskazującą na możliwość artykułowanej mowy jest zakres rozwoju, czyli stopień wypukłości łuski kości czołowej, bowiem wysunięcie płatów czołowych mózgu połączone jest z funkcją mowy. Jest to widoczne z rozmiarów odpowiednich wklęsłości w czaszce, a jeszcze wyraźniej uwydatnia się na gipsowym odlewie wnętrza czaszki. Dotychczas jednak nie przeprowadzono jeszcze dokładnych pomiarów tej łuski.

Skoro rozpatrzyliśmy już trzy cechy charakterystyczne szkieletu, umożliwiające odróżnienie wśród szczątków szkieletowych cech ludzkich od małpich, należałoby obecnie przystąpić do zbadania czterech wybranych powyżej wskaźników antropologicznych i poznać, w jaki sposób dostarczają one danych ilościowych w formie sprecyzowanych wartości liczbowych odnośnie: 1) stopnia wyprostowania postawy, 2) wielkości mózgu i 3) możliwości rozwinięcia artykułowanej mowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>