Szczątki przedhistorycznych szkieletów ludzkich

Reasumując możemy powiedzieć, że: 1) na podstawie szczątków szkieletowych człowieka, za pomocą pomiarów antropologicznych, można by śledzić przebieg ilościowego rodowego rozwoju człowieka: 2) liczne dane dotyczące pozostałości kulturowych mogłyby posłużyć jako materiał do ilościowego zbadania kulturowego rozwoju człowieka, poprzez liczbowe oznaczenie wartości różnych dowodów osiągnięć umysłowych człowieka: 3) obie serie liczb na rzędnych mogą być powiązane z datami podanymi w latach przed naszą erą (oś odciętych) za pomocą kilku metod, pokrótce omówionych powyżej.

W następnych rozdziałach zostaną zebrane, zmierzone i uszeregowane w porządku chronologicznym dane, zarówno antropologiczne, jak i kulturowe, w ilości niezbędnej dla graficznego przedstawienia rozwoju człowieka. Ma to na celu stworzenie obrazu, który znacznie jaśniej, niż to można osiągnąć drogą opisów jakościowych – odzwierciedli wygląd typu fizycznego i poziomu kultury człowieka w przestrzeni czasu.

Ilość odnalezionych szczątków przedhistorycznych szkieletów ludzkich ogromnie wzrosła w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Im więcej zaś mamy datowanych kości do przeprowadzenia pomiarów, tym więcej zyskujemy punktów potrzebnych do sporządzenia wykresu. Nam jednak obecnie potrzebne jest porównanie pomiarów tych samych kości, lecz pochodzących z różnych okresów. Nie można oczywiście porównywać pomiarów kości udowej o prymitywnych cechach z pomiarami dokonanymi na kości podniebienia. Natomiast pomiary poszczególnych serii kości udowych, odkrytych w różnych warstwach narastających w ciągu długiego okresu, mogą doprowadzić do ostatecznych wniosków na temat zmian, które dokonały się z biegiem czasu w budowie tych kości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>