Warunki powstania historii

Ludy bez historii. Opowieści o początku nie są „historią“. Początek czasów przed czasem, jak koniec czasów – po czasie: tymczasem historia opowiada o tym, co wypełnia płynący czas. Przedstawienie „przeszłości“ jako czegoś, co jest bezczasowe. Kwestia uszeregowania zdarzeń w czasie a cykliczność trwań. Następstwo, kolejka przekraczająca współczesność, tj. dłuższa niż trzy do czterech pokoleń, niż „wiek“.

W zbiorowości ludzkiej są te warunki, bo: a) nie mogą być w empirii jednostki (ta może co najmniej pamiętać własne dzieje: a nawet pamięć ma ca- dres sociaux), b) wymagają organizacji przekazywania zdarzeń z pokolenia na pokolenie, c) (zharmonizowania z cizasem cyklicznym (z okresami) organizacji cyklicznej historii, bo inaczej – poza liczeniem na pokolenia – nie może być drabiny chronologicznej: liczy się pokoleniami, panowaniami, ale także miesiącami, latami (= słońcami, wiosnami etc.), stuleciami, olimpiadami… itd.

Przejście od klanów bezkształtnych do zhierarchizowanych: powstanie wodzów. W rzeczy samej jedną z postaci przybieraną najwcześniej przez historię jest lista imion. – Indie (Pargiter). Grecja (listy archontów). Ludy Bantu – listy imion !królewskich: następstwo królów. Polinezja – najlepsze przykłady i genealogie polinezyjskie. – Znaczenie imion – są one tyłuż mocami. Boskość królów polinezyjskich i polinezyjskiej szlachty. Imiona, wcielenia, analiza imion indoeuropejskich. Parę słów o królu – wódz (= jednostka posiadająca szereg uprawnień i rozporządzająca mocą mistyczną z tytułu praw swoich). – Rola wodza i króla w grupie – Acquisition des puissances {du mana). Rang et mana. Acquisition du mana et du rang. Totemy indywidualne – Zuni, Kwa- kiutl etc. Dahomey: król-lainpart, pantera. Wódz ofiarni k i król ofiarowany (powołać się na Frazera).

To, co stanowi istotną treść historii, jest legendą – niczym więcej, legendą, uprawniającą do takich czy innych przywilejów. – A forma historii wzorowana jest na micie. – Wynik uszeregowania w czasie wątków obrzędowych (ofiarni- czych i potlatchowych) oto historia. Opowieści o migracjach: uprawnienia grupy do zajmowania tego czy innego miejsca. Krzyżowanie !się każdorazowych zdarzeń doświadczenia teraźniejszego z przekazaną, normującą ich postać formą wątkową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>