Wskaźnik wysokości płaszczyzny karkowej

Aby zrozumieć na czym polega wzajemny stosunek tego wskaźnika i wyprostowanej postawy, należy poznać mechanizm utrzymujący ciało w postawie wy- prostowanej. Dla przeprowadzenia analogicznych pomiarów na różnych czaszkach należy przyjąć jakąś dowolnie ustaloną płaszczyznę, na której będzie można przeprowadzić potrzebne pomiary. Najdogodniejszą będzie płaszczyzna frankfurcka, którą posługiwał się

Sir Wilfred Le Gros Clark , wynalazca omawianego wskaźnika. Płaszczyzna ta przebiega przez dolną krawędź oczodołu i górną krawędź otworu słuchowego zewnętrznego. Czaszkę ustawia się tak, aby płaszczyzna była zorientowana poziomo, jak to pokazuje rys. 6 (linia EACD). Czaszka połączona jest z kręgosłupem dwoma kłykciami potylicznymi. Są one umiejscowione na częściach bocznych kości potylicznej, po bokach otworu wielkiego, przez który rdzeń kręgowy łączy się z mózgiem. U zwierząt czworonożnych o poziomym kręgosłupie otwór wielki (foramen magnum) jest skierowany do tyłu, czyli do potyliey czaszki, która w ten sposób jest jakby zawieszona na kręgosłupie. U małp człekokształtnych, a jeszcze bardziej u człowieka, otwór wielki jest położony bardziej centralnie, tak że czaszka jest niemal zawieszona na kłykciach potylicznych, na których może się obracać lub przechylać ku dołowi lub górze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>