Wybrany materiał szkieletowy

Rozpatrzymy obecnie materiał wybrany do pomiarów. Odnośnie szkieletów doby obecnej, a więc szkieletów współczesnego człowieka, tubylca australijskiego i szympansa – wszelkie komentarze są zbyteczne, należy jedynie wspomnieć o przyczynach, dla których został tu włączony właśnie szympans, a nie jakiś inny spośród trzech pozostałych członków rodziny małp człekokształtnych. Większość uczonych jest zgodna cc do tego, że szympans wykazuje bliższe pokrewieństwo z Europejczykiem niż goryl, orangutan lub gibbon. Nie odnosi się to jednakże ani do ludów azjatyckich w ogólności, ani do mongoloidów w szczególności, gdyż ludy te posiadają cechy charakterystyczne bardziej zbliżone do orangutana, niż do goryla, szympansa lub gibbona. Rasy odmiany czarnej natomiast są pod pewnymi względami bardziej chyba zbliżone do goryla. Oznacza to jedynie to, że małpy człekokształtne i odnośne rasy ludzi mogły wyrosnąć ze wspólnego pnia Naczelnych nieco wcześniej, zanim się zaczęły od siebie odgałęziać, są to jednak jak na razie jedynie przypuszczenia. Niemniej jednak jest to powód, dla którego szympans został włączony do wykazu na tabeli II. Wskaźniki i I2 wyraźnie wskazują, że szympans jest najbliższy postawie ludzkiej: jeżeli jednak rozpatrujemy jedynie wskaźnik I3, wówczas goryl, ze swoim stosunkowo dużym mózgiem, stanowiłby lepszy standard porównawczy. Niektóre przybliżone wartości tych trzech wskaźników podane są na tabeli I. Pozostałe szkielety wyszczególnione na tabeli II (s. 128-129) rozważane będą począwszy od najstarszych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>