Wyjazd na Tanais i Morze Azowskie

Stwierdźmy od razu, że to, co wiemy z tekstów o wjeździe na Tanais i Morze Azowskie i o poważnych ośrodkach handlowych, które tam powstały — jest pochodzenia późnego, z tekstów zaś dawniejszych niesposób wysnuć nic pożytecznego dla naszego problemu. Niemniej jeśli Strabon, zawsze bardzo dobrze poinformowany o wybrzeżach Pontu, stwierdza, że miasto Tanais, położone u ujścia rzeki, było za jego czasów „największym targowiskiem barbarzyńskim powyżej Panticapes“ [581, tzn. na całym Morzu Azowskim 13, i jeśli (wcześniej niż Strabon) Aleksander Polihistor [59] poucza 14, iż zamiast mówić Tanais dla oznaczenia tego miasta, mówiono po prostu „Targowisko“ — E|iftMorza Azowskiego, a więc w punkcie, który musiały mijać wszystkie statki udające się na Tanais i stamtąd wypływające — powiększało znaczenie jej jako doskonałego portu 15 i niewątpliwie dawało jej możność ściągania opłat z ruchu handlowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>