Wykres kultury w czasie

Dawniej wykres kultury w czasie sporządzano za pomocą innej metody. Wyniki były dość interesujące, nawet jeżeli nie były one ścisłe ilościowo, lecz stanowiły jakby statystyczny przegląd opinii osobistych. Zwrócono się, na przykład, do dwudziestu paru osób z sekcji archeologicznej, z prośbą o rozmieszczenie liczb od 0 do 100 tak, aby wskazywały one, jakie – ich zdaniem – pomiary standardu kultury są niezbędne, aby człowiek mógł wykonać jakikolwiek spośród przedhistorycznych lub historycznych wytworów. Wybrano do tego- celu przedmioty, które mogły być datowane i które w sposób ciągły obejmowały cały okres rozwoju rodowego człowieka, poczynając od najwcześniejszych form narzędzi z kamienia, aż do samolotu. Ten ostatni obiekt nosił najwyższą wartość wskaźnika – 100. Szczegóły tego i innych podobnych eksperymentów oraz uzyskane wyniki omówione będą później, gdy już będziemy mieli gotowe trzy wykresy kultury w czasie.

Dotychczas skupiliśmy całą uwagę na możliwościach uzyskania danych przedstawiających poziom morfologicznego rozwoju i kulturowych osiągnięć człowieka, czyli skoncentrowaliśmy się nad zmianami wartości na rzędnych naszych wykresów. Obecnie musimy rozważyć, w jaki sposób można uzyskać odpowiednie wartości na skali czasu (oś pozioma wykresu, czyli odciętych). Bez takich danych nie można by sporządzić wykresu, osiągnęłoby się jedynie wyobrażenie morfologicznego i kulturowego rozwoju człowieka w nieokreślony jakościowo sposób. W rzeczywistości nie moglibyśmy wyrobić sobie miarodajnej opinii ani stworzyć prawidłowego obrazu tempa zmian w rozwoju. Z grubsza świadomi jesteśmy faktu, że – na przykład – starożytni Egipcjanie, tubylcy afrykańscy, pierwotni mieszkańcy Australii i Eskimosi rozwijali się biologicznie i kulturowo w różnych czasach przy różnym tempie rozwoju i dlatego dochodzili do zupełnie odmiennego poziomu osiągnięć kulturowych. Przeprowadzenie jednak jakiegoś ścisłego porównania jest niewykonalne bez dokonania pewnych pomiarów (o których mówiliśmy uprzednio), aby je połączyć z wiadomościami na temat czasu w latach, odpowiadających każdemu etapowi rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>