Wykresy rozwoju człowieka

Dla przeprowadzenia porównania dwóch dowolnych okresów rozwoju człowieka – morfologicznego i kulturowego – dogodniej jest zastosować system nie jakościowy, lecz ilościowy. Porównanie jakościowe bowiem nie daje możliwości ustalenia jakiegoś prawa rozwoju, a to zagadnienie jest jednym z naszych głównych założeń. Należy więc obecnie rozpatrzyć możliwości uzyskania pomiarów ilościowych tych dwóch aspektów rozwoju człowieka. Jeżeli chodzi o rozwój morfologiczny, będzie to zadanie stosunkowo łatwe, gdyż rozmaite wskaźniki ilościowe, określające pewne właściwości anatomiczne człowieka w danym okresie, mogą być porównywane ilościowo z ich wartościami w okresie późniejszym lub wcześniejszym. Wyrażenie liczbami, zarówno czasu w latach, jak i wskaźników antropologicznych, pozwoli na zastosowanie obrazowej, czyli graficznej metody porównawczej bez specjalnego trudu. Stopień dokładności zależeć będzie od precyzji pomiarów. Natomiast nie jest sprawą łatwą uzyskanie pomiarów ilościowych odnośnie kulturowego rozwoju człowieka. Załóżmy jednak, że udało się uzyskać jakąś liczbę, określającą kulturowe osiągnięcia człowieka w danym czasie. Wykres zestawiający te dane z danymi dotyczącymi czasu w latach zobrazuje zmiany w czasie, odnoszące się do tego szczególnego aspektu rozwoju człowieka – aspektu kulturowego. Spróbujmy wyobrazić sobie, jak wyglądałyby takie wykresy i w jaki sposób byłyby interpretowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>