Wypowiedzi Czarnowskiego

Weźmy dla przykładu sprawę antysemityzmu i sytuacji na wyższych uczelniach. W wypowiedziach Czarnowskiego znajdujemy przede wszystkim uderzające wyjście poza fakty znajdujące się na powierzchni. W wypadkach na wyższych uczelniach widzi Czarnowski generalną próbę sil umacniającego się faszyzmu. Kryjące się poza uczelniami ośrodki faszystowskie montują te wypadki w dążeniu do sparaliżowania normalnych czynności jednej z dziedzin życia społecznego, do zrekrutowania sobie i wyszkolenia kadry bojówkarskiej, do zastraszenia i sterroryzowania niezorganizowanej i nieuświadomionej młodzieży i profesury. Czarnowski wykazuje, że choć zajścia skierowane były przeciwko młodzieży żydowskiej – faktycznie godziły w niemniejszym stopniu w młodzież pochodzenia robotniczego i chłopskiego, że choć zajściom i patronującym im organizacjom młodzieżowym towarzyszyła nieraz frazeologia anty- kapitalistyczna – faktycznie skierowane one były przeciwko socjalizmowi. Gdy wśród profesury na ogół zastraszonej lub co najmniej zneutralizowanej, a częściowo nawet jawnie sprzyjającej wypadkom, nieliczni szlachetni liberałowię, nie rozumiejący wówczas klasowej istoty państwa, zaczynają wzywać władze do złamania autonomii uniwersyteckiej i wprowadzenia policji na uczelnie – Czarnowski nie ma w tej sprawie złudzeń. Pisze o tym: „Zniesienie lub ograniczenie autonomii zarówno wewnętrznej, jak terytorialnej odbiłoby się, moim zdaniem, fatalnie na nauce i na możliwości swobodnego życia akademickiego, a do tego przekształcenia szkół wyższych na uczelnie kontrolowane przez władze administracyjne zmierzają świadomie lub nieświadomie sprawcy burd antysemickich“ 22.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>