ZAJŚCIA ANTYSEMICKIE W SZKOŁACH WYŻSZYCH

Normalne funkcjonowanie nieomal wszystkich szkól akademickich w Polsce jest zakłócane wybuchającymi to tu, to tam zaburzeniami antysemickimi o charakterze bardzo brutalnym i uwłaczającym zarówno godności nauki, jak tych, którzy winni być tejże nauki szerzycielami – ciała profesorskiego i władz akademickich. Pomijamy kwestię, czy zaburzenia te uwłaczają również godności ich sprawców: wątpimy bowiem w to, czy młodzieńcy, napadający znienacka w kilku na jednego, okładający bezbronnych – nie wyłączając kobiet – laskami, kastetami i schowanymi w teczkach odważnikami, kopiący i depczący obalonych, -urządzający prawdziwe polowanie na ludzi po podwórzach, korytarzach i pracowniach uczelni – wątpimy w to, by wyobrażenia ich o godności własnej odpowiadały ogólnie uznanym w tym świeeie, który sam siebie nazywa cywilizowanym. Jakkolwiek jest, uważam za swój obowiązek zabrać głos publicznie w tej materii, korzystając z uprzejmości redakcji „Głosu“. Skłania mnie do tego to, że zarówno bezpośrednie ofiary rozruchów, jak pośrednie, zarówno bita i poniewierana młodzież żydowska, jak nie mogąca mimo szczerych chęci studiować spokojnie znaczna część potępiającej rozruchy młodzieży chrześcijańskiej, mają prawo oczekiwać od profesora wyższej uczelni, że zajmie wyraźne stanowisko. Skłania do wypowiedzenia się także charakter rozruchów tegorocznych. Albowiem, mimo że i w latach ubiegłych wybuchały one niejednokrotnie i bywały nie mniej gwałtowne – zachodziły nawet wypadki większej jeszcze brutalności – to ekscesy tegoroczne odsłoniły właściwe oblicze ruchu, którego są wyrazem.

W samej rzeczy jeszcze niedawno ktoś, mający dobrą wolę ku temu, mógł przypuszczać, że ma się do czynienia z wyrazem trudnych do uniknięcia tarć pomiędzy dwoma odłamami młodzieży, wychowanymi od dzieciństwa ze starannym unikaniem wszelkiego kontaktu. Szkoły odrębne, tradycje różne, atmosfera otoczenia materialnego i duchowego, działająca w kierunku wytworzenia postaw i typów odmiennych – są to fakty, z którymi wypada się liczyć przy ocenie podłoża konfliktu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>