Zbiór demagogicznych haseł

O cóż chodzi tej pajdokracji, aroganckiej na zewnątrz – w stosunku do władz akademickich, terrorystycznej i demagogicznej na wewnątrz – w stosunku do ogółu młodzieży? Uchwały krakowskiego zjazdu Bratnich Pomocy nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do celów bezpośrednich. Chodzi po prostu o wyłączenie zupełne Żydów ze wszystkich uczelni akademickich i tym samym o zapobieżenie konkurencji we wszystkich dziedzinach życia zawodowego, do których przygotowują studia wyższe. Ale chodzi tu o coś więcej: o faszyzację całego życia społecznego w duchu hitlerowskim.

Dowodem tego ideologia a raczej ów zbiór demagogicznych haseł racjonalnie z sobą nie powiązanych, ale grających na wzruszeniach masy, słowem to, co od czasów Fichtego i Carlyle’a – przeszedłszy przez takich minorum genlium myślicieli, jak pastor Stócker i Joe Chamberlain – stanowi źródło ideologiczne nacjonalizmu niemieckiego i jego polskiej adaptacji endeckiej. Mamy tu zarówno wyobrażenie „Ducha Narodu“ wyrażającego się w tegoż narodu dziejach i mimo ich zmienności wieczyście tożsamego, jak obawę przed jego skalaniem przez rzekomo rozkładowe wpływy obco, jak ruch antysemicki młodzieży akademickiej nic nie ma w sobie swoistego, co by było właściwością młodzieży, uzasadnioną warunkami jej życia. Mamy do czynienia po prostu z zastosowaniem „ideologii narodowej“ na terenie światka akademickiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>