Zieliński i jego prace

Dopiąć tego, to coś więcej niż tylko naukowa zasługa. Zieliński pracami swymi wzbogacił nie tylko wiedzę naszą, ale także dusze i serca. Jest, dzięki artyzmowi swemu i swej miłości, wielkim nauczycielem i ratownikiem kultury, usiłującym utrwalić, ocenić, pokazać, jak godne miłości to, co sam tak gorąco ukochał. Ze starożytności, jak ze skarbnicy, wydobywa on co najcenniejsze, najpiękniejsze, najbardziej godne uwielbienia. Uczy to kochać, uczy się wzruszać. Chce, byśmy zrozumieli, jak bliscy nam, mimo tylu wieków, byli nasi duchowi przodkowie, podobni do nas, a jednak inni. To, że podobni są do nas, umożliwia nam ich odczucie. To, że są inni, wzbogaca nas. Zieliński stał się ich apostołem. Nie ogranicza się do pracy badawczej i do ogłaszania wyników jej dla specjalistów. Idzie między rzesze cały szereg książek popularnych, przeznaczonych dla szerszej publiczności, artykułów po czasopismach, przeróbek baśni i opowieści: wszystko napisane stylem ogromnie prostym a w prostocie swej bardzo pięknym, pozwala ogółowi nie-specjalistów obcować z myślą wielkiego uczonego, wprowadza najmniej przygotowanego czytelnika w zasięg promieniowania umiłowanej przez Zielińskiego kultury antycznej, która bodaj że jest źródłem wszelkiej w ogóle kultury, przynajmniej takiej, którą żyć możemy, my Europejczycy i Polacy. Ta rola siewcy tego, co pięknego, szczytnego i pouczającego przekazała nam starożytność, jest – jak nam się zdaje – nie najmniej piękną stroną działalności Tadeusza Zielińskiego. A bodaj że niedostatecznie mówiono o niej w czasie uroczystości jubileuszowych.

To było powodem napisania tych krótkich słów. O naukowych zasługach Zielińskiego, o jego wiedzy, pracach badawczych pisano i mówiono dużo i kompetentniej, niż uczynić byśmy to umieli. Zdało się nam słusznym, acz nieudolnym piórem, ale w dobrej intencji podkreślenie, że Tadeusz Zieliński jest nie tylko uczonym, że jest kimś, czym nie zawsze, niestety, bywa uczony: że jest pełnym człowiekiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>