Znaczenie prac Stanisława Czarnowskiego

Jeśli opowiadał (a czynił to zawsze z nieporównanym wdziękiem, roztaczając przed zadziwionym słuchaczem całą tęczę niesłychanych zupełnie szczegółów, które w ustach Jego splatały się w harmonijne obrazy) o obyczajach Eskimosów, nigdy nie miał w sercu swym wyrozumiałości czy pobłażania, które upokarza, lecz zawsze i wszędzie zrozumienie, które łudzi zrównywa i uszlachetnia. Jakoś tak dziwnie się składało, że zarówno z poezji wędrownych wieszczów cel- tyckich, jak z piosenek chłopa polskiego, :z żalów nędzarza i włóczęgi wieku XVII, jak z warsztatów robotnika czy też ze słów rozczarowania w ustach bezrobotnego, modlitwy augura czy z bajki dziecięcej o wilku i kozie – ze wszystkich tych motywów i źródeł spływał do umysłu i serca Stefana Czarnowskiego jeden ton ludzki.

Prace Jego raz jeszcze świadczyły dobitnie, że historyk kultury nie jest inwentaryzatorem ciekawostek przeszłości, lecz zadaniem jego – odczuwać i rozumieć twórców kultur minionych lub odmiennych i przez pracę swojego umysłu oraz serca stwarzać podstawę pod wielki gmach wzajemnego, ogólnoludzkiego porozumienia i szacunku.

Studia socjologiczne Czarnowskiego obejmują zarówno zagadnienia metodyki badań socjologicznych, jak również zagadnienia dotyczące socjologii poznania, zjawisk religijnych, literackich, prawnych i społecznych: wkrótce ukażą się one w zbiorowym wydaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>