Znaleziska z terenu Europy

Znaleziska z terenu Europy nie są tak rewelacyjne, a w ogóle od roku 1930 dokonano bardzo niewielu odkryć. W roku 1933 w Steinheim koło Wirtembergii znaleziono wczesnopedomorficzną formę neandertalczyka, a w roku 1935 w jaskini góry Circeo koło Rzymu gerontomorficzną czaszkę klasycznego typu neandertalskiego. Nie ulega wątpliwości, że czaszka ta, podobnie jak czaszka z Ehringsdorf w Niemczech, Krapiny w Kroacji, Czukoutien w Chinach oraz czaszek ludzi znad Solo z Jawy, stanowi pozostałość po osobniku, który padł ofiarą ludożerców zjadających ludzki mózg, co przypuszczalnie stanowiło rytualny obyczaj ludzi neandertalskich. Można więc neander-

Określenie „pedomorficzny” odnosi się do szkieletów, które zachowały ogólne cechy dziecięce lub cechy niewyspe- cjalizowanego osobnika dorosłego, a „gerontomorficzny” – do szkieletów o cechach dojrzałych lub starczych. Patrz też s. 88, 91. talczykom i ich współczesnym przypisać zastosowanie czaszki jako salaterki do sałat, czy też wazy do zupy, uzupełniając w ten sposób inne ich osiągnięcia, takie jak umiejętność posługiwania się ogniem, wyrabianie nowych rodzajów kamiennych narzędzi oraz posługiwanie się artykułowaną mową.

Z tego krótkiego podsumowania najważniejszych odkryć dokonanych w ciągu ostatnich 20 lat wynika, że liczba znalezionych czaszek jest wielokrotnie większa niż liczba innych części szkieletu, następne zaś miejsce zajmują kości długie, szczególnie udowe, co jest zupełnie zrozumiałe, gdyż są to najmocniejsze kości kończyn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>